כיצד להתאים אישית את שורת המצב בטלפון אנדרואיד או בטאבלט

תכונה שנמצאת כבר זמן רב ברשימת המשאלות של משתמשי אנדרואיד היא היכולת להתאים אישית את שורת המצב. תוכלו למצוא להלן השלבים להתאמה אישית של שורת המצב בטלפון או בטאבלט אנדרואיד.התאם אישית את שורת המצב בטלפון או בטאבלט אנדרואידהתאם אישית את שורת המצב בטלפון או בטאבלט אנדרואיד

אם אתה מפעיל את אנדרואיד 6.0 בטלפון או בטאבלט אנדרואיד שלך, תוכל להתאים אישית את שורת המצב באמצעות טיונר ממשק המשתמש באפליקציית ההגדרות במכשיר אנדרואיד שלך.

גם אם אינך משתמש באנדרואיד 6.0, אתה יכול להשתמש באפליקציה המכונה 'שורת מצב חומרית' כדי להתאים אישית את שורת המצב בטלפון או בטאבלט אנדרואיד שלך.

אפליקציית 'שורת המצב החומרית' מאפשרת לבצע התאמות אישיות רבות, כולל אפשרות לשנות את צבע שורת המצב לאפליקציות בודדות.1. התאם אישית את שורת המצב בטלפונים אנדרואיד 6.0

גם אם טלפון אנדרואיד שלך מריץ אנדרואיד 6.0 ואילך, האפשרות 'כוונון ממשק המשתמש של המערכת' המאפשר התאמה אישית של שורת המצב אינה כלולה כברירת מחדל באפליקציית ההגדרות.

לפיכך, בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל תחילה את האפשרות 'טיונר ממשק המשתמש של המערכת' בתפריט ההגדרות ואז השתמש באפשרות זו כדי להתאים אישית את שורת המצב בטלפון או בטאבלט אנדרואיד שלך.

1. לִפְתוֹחַמרכז התראותבטלפון או בטאבלט Android שלך על ידי החלקה מטה מהחלק העליון של המסך.שתיים. במרכז ההודעות, לחץ והחזק את המקש בצורת הילוךסמל הגדרותלמשך כ -5 שניות

סמל הגדרות במרכז ההודעות בטלפון אנדרואיד

3. בתחתית המסך שלך תראה הודעה עם הכיתוב 'כוונון ממשק המשתמש של המערכת נוסף להגדרות'.טיונר ממשק המשתמש של המערכת נוסף חלון קופץ בטלפון אנדרואיד

ארבע. עכשיו פתוחהגדרותבטלפון או בטאבלט Android שלך5. גלול מטה לתחתית מסך ההגדרות והקש עליוטיונר ממשק משתמש למערכת

כרטיסיית מקלט ממשק משתמש במערכת Android בטלפון אנדרואיד

6. במסך הבא תוכל להשתמש באפשרויות הבאות כדי להתאים אישית את שורת המצב בטלפון או בטאבלט אנדרואיד שלך. • הגדרות מהירות: מאפשר לך להסיר או לסדר מחדש סמלים הקיימים בתפריט הגדרות מהירות
 • שורת מצב: זו האפשרות הטובה ביותר, היא מאפשרת לך להסיר או לסדר מחדש סמלים בשורת המצב!
 • הצג אחוזי סוללה משובצים: מאפשר סוף סוף להציג את אחוז הסוללה בשורת המצב!

2. התאם אישית את שורת המצב בטלפון אנדרואיד באמצעות אפליקציית שורת המצב החומרית

אם אינך מריץ את Android 6.0 במכשיר ה- Android שלך, תוכל עדיין להתאים אישית את שורת המצב בטלפון או בטאבלט Android באמצעות האפליקציה 'סרגל המצב החומר'.

1. הורד את האפליקציה 'הודעה על שורת המצב החומר'הצעד הראשון הוא לעבור לחנות Google Play ולהוריד את האפליקציה 'סרגל המצב החומר' בטלפון או בטאבלט אנדרואיד שלך.

1.1. לִפְתוֹחַחנות הגוגל סטורבטלפון או בטאבלט אנדרואיד שלך וחפששורת מצב מהותית

1.2. הורדהאפליקציה, שזו תהיה האפליקציה הראשונה מרשימת התוצאות.

אפליקציית שורת המצב של חומר מיידי מחנות Google Play

1.3. לאחר הורדת האפליקציה,לִפְתוֹחַהאפליקציה

2. הגדרת אפליקציית סרגל המצב של חומר בטלפון אנדרואיד

לאחר שהורדתם את האפליקציה, השלב הבא הוא התקנת האפליקציה כראוי.

פתק: האפליקציה דורשת ממך לתת לו הרבה הרשאות אשר חלק מהמשתמשים עשויים להיות לא נוחים לעשות. למרבה הצער, האפליקציה זקוקה לכל ההרשאות הללו על מנת לתפקד כראוי.

2.1. לאחר פתיחת האפליקציה, הקש על ה-מחוץ למעגל(ראה תמונה למטה).

מחוץ למעגל באפליקציית שורת המצב באנדרואיד

2.2. במסך הבא תראה רשימת שירותים שאתה צריך לתת לאפליקציה גישה אליהם. מרשימה זו הקש עלנְגִישׁוּת. פעולה זו תעביר אותך ישירות למסך הגדרת הנגישות.

תן גישה נגישה לשורת המצב החומרית באנדרואיד

2.3. במסך הגדרות הנגישות, גלול מטה ל'קטע שירותים 'והקש עליושורת מצב מהותית.

כרטיסיית סרגל המצב החומר במסך הגדרות הנגישות באנדרואיד

2.4. במסך הבא, סובבעַלאת ההרשאות לסרגל המצב החומרי על ידי העברת המתג למצב ON.

הפעל הרשאות עבור שורת סטטוס חומר

2.5. לאחר הפעלת הרשאות, תראה חלון קופץ, הקש עליולְאַפשֵׁראוֹבסדר

הפעל חלון קופץ לגישה לסרגל המצב

2.6. עכשיו, הקש על ה-כפתור חזרה, עד שתשוב לאפליקציה

2.7. ברגע שאתה חוזר לאפליקציה, הקש עלהתראותאפשרות (ראה תמונה למטה).

אפשר גישה להתראות לאפליקציית שורת המצב

2.8. במסך הבא, תן אפליקציית סרגל סטטוס חומר,גישה להודעות שלך. (ראה תמונה למטה).

תן לשורת המצב החומר גישה לאפליקציה להתראות באנדרואיד

2.9. מהקופץ, הקש עלבסדראוֹלהתירעל מנת לתת לשורת המצב החומרית גישה להודעות.

אפשר גישה לשורת המצב החומרית לגישה מוקפצת להודעות

2.10. כעת הקש על ה-כפתור חזרה, עד שתחזור לאפליקציית סרגל המצב החומר

2.11. ברגע שאתה חוזר לאפליקציה, הקש על ה-התאמה אישית, מתחתית המסך ואז הקש על המתג שלידאפשר מודול שורת מצב.

אפשר אפשרות של מודול סרגל המצב באנדרואיד

בלי אפשרות זו מופעלת, שורת המצב לא תשתנה.

כעת האפליקציה הותקנה כהלכה ואתה מוכן להתאים אישית את שורת המצב בטלפון אנדרואיד.

שנה את נושא שורת המצב בטלפון אנדרואיד

אפליקציית 'שורת המצב החומרית' מאפשרת לך לשנות גם את נושא שורת המצב וגם את נושא הניווט של טלפון או טאבלט אנדרואיד שלך.

האפשרויות לנושא שורת המצב הן סוכרייה על מקל, מעבר צבע, מעבר צבע כהה ושטוח. האפשרויות לנושא הניווט הן נוגט או אנדרואיד O.

1. לִפְתוֹחַשורת מצב מהותיתאפליקציה בטלפון אנדרואיד שלך (במקרה שהוא עדיין לא פתוח)

שתיים. לאחר מכן, הקש עלנושא ברהכרטיסייה נמצאת מתחת למעגל (ראה תמונה למטה)

כרטיסיית נושא הבר ביישום סרגל המצב החומר

3. במסך הבא, הקש עלנושאשתרצה להפעיל במכשיר שלך.

בחר נושא סרגל בר באפליקציית סרגל המצב

ארבע. לאחר מכן, הקש עלנושא Navמהחלונית הקופצת בחר באחד מהםנוגטאוֹאוֹנושא NAV.

כרטיסיית נושא Nav באפליקציית סרגל המצב החומר

שנה את צבע שורת המצב לאפליקציות בודדות בטלפון אנדרואיד

כאמור לעיל, אפליקציית סרגל המצב החומר אפילו מאפשרת לשנות את צבע סרגל המצב עבור כל אפליקציה בודדת.

1. לִפְתוֹחַשורת מצב מהותיתהאפליקציה והקש עלסמל ביתממוקם בתפריט התחתון. הבא הקש עלרשימת אפליקציותלשונית (ראה תמונה למטה)

כרטיסיית רשימת אפליקציות באפליקציית סרגל המצב החומר

שתיים. במסך הבא, הקש עלאפליקציהשעבורו ברצונך לשנות את צבע שורת המצב ומתוך התפריט הנפתח, הקש עלצֶבַע. (ראה תמונה למטה)

שנה את צבע שורת המצב לאפליקציות באפליקציית שורת המצב החומרית

3. בחלון הקופץ תוכל לשנות את הצבע של שורת המצב לאפליקציה באמצעות מחוונים או על ידי הזנת מספר ה- HTML של הצבע המועדף עליך.

ארבע. לאחר שבחרת בצבע עבור שורת המצב, הקש עלכפתור הגדרכדי לקבוע את הצבע שבחרת. אם תשנה את דעתך, תוכל להקיש על כפתור הסר.

התאם אישית היבטים אחרים של שורת המצב בטלפון אנדרואיד

כאמור לעיל, אפליקציית סרגל המצב החומר מאפשרת לך להתאים אישית חבורה שלמה של היבטים אחרים בשורת המצב.

1. לִפְתוֹחַשורת מצב מהותיתבאפליקציית מכשיר ה- Android שלך והקש על ה-התאמה אישיתלשונית (ראה תמונה למטה).

התאם אישית את הכרטיסייה באפליקציית סרגל המצב

שתיים. במסך התאמה אישית תראה את אפשרויות ההתאמה האישית הבאות.

 • הצג אחוזי סוללה בשורת המצב
 • מרכז את השעון (כאשר השעון באמצע שורת המצב מעניק לשורת המצב מראה מסודר וחדש שהרבה אנשים לא ראו מעולם)
 • שורת סטטוס שקופה (אם תמיד בזת לשורת המצב שלך על היותך תמיד צבע שונה משורת המצב השקופה היא הבחירה המושלמת עבורך. שורת המצב מקבלת את צבע הרקע במקום להישאר שחור או צבע אחר)
 • שנה צבע ברירת מחדל של שורת המצב

בנוסף ללשונית ההתאמה האישית, הכרטיסייה Notification Shade מאפשרת גם להתאים אישית את מרכז ההודעות.

1. פתח את אפליקציית סרגל המצב ולחץ עלצל התראהלשונית (ראה תמונה למטה)

כרטיסיית צל התראה באפליקציית סרגל המצב החומר

שתיים. בכרטיסייה צל התראה, אתה יכול לשנות את הדברים הבאים:

 • שנה נושא התראות
 • שנה את צבע ברירת המחדל של התראה
 • שנה את מספר העמודות של הגדרות מהירות במרכז ההודעות

בסך הכל, אפליקציית סרגל המצב החומר מציעה המון אפשרויות התאמה אישית, המאפשרות לשנות לחלוטין את המראה של סרגל המצב ומרכז ההודעות בטלפון או בטאבלט אנדרואיד שלך.

קָשׁוּר
 • כיצד לחבר טלפון אנדרואיד לטלוויזיה באופן אלחוטי
 • כיצד לחסוך חיי סוללה בטלפון אנדרואיד