AirPods

10 דרכים לתקן בעיית צליל פצפוץ של AirPods Pro
10 דרכים לתקן בעיית צליל פצפוץ של AirPods Pro
כדי לתקן בעיית צליל פצפוץ של AirPods Pro, 1. החזר את AirPods Pro למקרה 2. ודא שאתה בטווח Bluetooth 3. נסה להתאים מחדש את ה-AirPods Pro 4. טען את ה-AirPods Pro לחלוטין 5. נסה להשתמש באפליקציית מוזיקה אחרת או מַסלוּל..